Myöntämisperusteet

Kun voittajat valitaan, kukin tuomariston jäsen valitsee kolme omaa suosikkiaan lähetettyjen kilpailukuvien joukosta. Näistä 12 valokuvasta keskustellaan yhdessä verkkokokouksessa, ja kolme voittajaa valitaan.

Kilpailussa huomioitavat näkökohdat:

 1. Barentsin alueeseen liittyvä tekijä
  Voittajien valinnassa painotetaan ennen kaikkea Barentsin alueeseen liittyvää tekijää: voittajien on edustettava Barentsin aluetta omaleimaisella tavalla, joka on omiaan houkuttelemaan myös vierailijoita. Kilpailukuvien tulee soveltua Barentsin alueen markkinointitarkoituksiin.
 2. Erityisen tunteen herättäminen
  Myös erityisen tunteen herättäminen yleisössä on tärkeää – valokuvan sisällön pitäisi saada aikaan jonkinlainen wow-efekti.
 3. Omaleimainen ja innovatiivinen lähestymistapa
  Palkittujen kuvien tulisi tarjota tuore näkökulma ja/tai innovatiivinen lähestymistapa.
 4. Aitous
  Kuvien tavoitteiden ja teemojen tulee olla todellisia ja uskottavia. Barentsin alueen ulkopuolella otetut kuvat suljetaan automaattisesti pois kilpailusta. Kilpailusäännöt sallivat kuvien muuttamisen, mutta muutokset tulisi tehdä hyvällä maulla ja niiden tulisi tuoda lisäarvoa. Mahdollisista muutoksista olisi mainittava, kun valokuva lähetetään kilpailuun.
 5. Tekninen laatu
  Tuomareiden viimeiselle arviointikierrokselle valitsemille 12 kuvalle tehdään myös tekninen laaduntarkastus. Kuvien tarkkuuden on oltava riittävä julkaisujen ja tulostuksen näyttämistä varten. Ali- ja ylivalotus, epätarkat kuvat tai väärät värit pienentävät luonnollisesti valokuvan mahdollisuuksia voittaa palkinto.