Priskriterier

När vinnarna väljs ut väljer varje medlem i domarpanelen sina tre favoriter bland de inskickade tävlingsbilderna. Dessa 12 bilder diskuteras gemensamt vid ett onlinemöte, och tre vinnare utses.

Följande egenskaper ska beaktas:

 1. Barents-faktorn
  Störst vikt när vinnarna utses ska ges den så kallade Barentsfaktorn: vinnarna ska representera Barentsregionen på ett distinkt sätt som även potentiellt kan locka besökare. Tävlingsbilderna ska vara lämpliga för användning när Barents marknadsförs.
 2. Väcka en unik känsla
  Det är också viktigt att väcka en unik känsla hos publiken – innehållet på bilden ska skapa en ”wow-effekt” av något slag.
 3. Ett originellt och innovativt tillvägagångssätt
  De vinnande bilderna ska representera ett modernt perspektiv och/eller ett innovativt tillvägagångssätt.
 4. Äkthet
  Bildernas motiv och teman ska vara äkta och trovärdiga. Bilder tagna utanför Barentsregionen exkluderas automatiskt. Tävlingsreglerna tillåter att bilderna retuscheras, men retuscheringarna ska göras med god smak och tillföra något slags mervärde. Eventuella retuscheringar ska beskrivas när fotografiet skickas in till tävlingen.
 5. Teknisk kvalitet
  De 12 bilder som väljs ut av domarna i den sista utvärderingsomgången ska också genomgå en teknisk kvalitetskontroll. Bildernas upplösning ska vara tillräcklig för publicering och tryck. Under- och överexponering, suddighet eller felaktiga färger minskar naturligtvis chansen att vinna ett pris.