Regler och priser

Följande priser kommer att delas ut:
1:a pris: 1 200 euro
2:a pris: 850 euro
3:e pris: 600 euro

Huvudvinnaren kommer att kontaktas av arbets- och näringsministeriet och få information hur prisutdelningen går till.

Allmänna deltagar- och tävlingsregler

 1. Alla deltagare är skyldiga att följa dessa regler. Genom att delta i tävlingen accepterar deltagarna reglerna.
 2. Tävlingens priser fastställs i dessa regler och inga andra priser eller belöningar kommer att delas ut. Prisbeloppen kommer att betalas ut till de bankkonton som tillhandahålls av vinnarna inom två (2) veckor efter prisutdelningen.
 3. Arrangören ansvarar inte för eventuella skatter. Alla eventuella skattskyldigheter med avseende på priset är vinnarnas ansvar eftersom olika länder har olika skatteregler.
 4. Tävlingen är öppen för alla från alla länder, men bilden måste vara tagen i Barents-regionens nordiska delar (Finland, Sverige, Norge). Tävlingsarrangörerna och jurymedlemmarna får inte delta i tävlingen. Barn under 16 måste ha vårdnadshavares samtycke för att få delta i tävlingen. Vårdnadshavaren ta emot ett eventuellt pris för barnets räkning och hanterar eventuell skatteskyldighet.
 5. Delta i tävlingen genom att skicka in en bild i JPEG-format till tävlingswebbplatsen www.discoverbarents.com. Bilden ska ha en upplösning på minst 1 600 pixlar. Det finns ingen övre gräns eller några formkrav. Bilden måste vara tagen i Barents-regionens nordiska delar (Finland, Sverige, Norge). Bilden måste ha tagits under 2023. Deltagare i tävlingen måste redovisa plats och tidpunkt för varje fotografi.
 6. Eftersom temat för 2023 års tävling är cirkulär ekonomi i Barentsregionen förväntas huvudämnet för bilderna vara relaterat till detta. Fotografierna får inte innehålla identifierbara personer som inte gett sitt samtycke. Deltagare i tävlingen ansvar alltså för att inhämta samtycke från alla eventuella personer som förekommer på bilderna för att få att ta kort på dem och skicka in bilderna till tävlingen. OBS: Om barn under 16 år fotograferas måste samtycke inhämtas från deras föräldrar.
 7. En deltagare får skicka in maximalt två (2) bilder. Bara en av bilderna som skickas in av en deltagare kan emellertid vinna ett pris.
 8. Deltagarna ska alltid använda sitt eget namn i tävlingen. Om någon deltar under ett annat namn kan denna person gå miste om sitt pris.
 9. Genom att delta i tävlingen förklarar deltagaren att bilden är hans eller hennes egen, inte medför intrång i eventuella upphovsrätter eller varumärken, inte bryter mot integritetsrelaterade eller moraliska regler, och att ingen annan part har några anspråk på bilden.
 10. Genom att delta i tävlingen ger deltagaren arrangören rätt att reproducera, visa, trycka och använda tävlingsbilderna oavsett form under en period av fem år efter tävlingens slut. Bilder kan användas för att marknadsföra och/eller användas av Barentsregionen. Arrangören får också använda bilderna i andra medier (inklusive sociala medier).
 11. Bilder som skickas in till tävlingen lagras i ett gemensamt fotogalleri från vilket de är fritt tillgängliga i något av ovanstående syften efter tävlingens slut. Information om fotografen och bildkällan är förutsättningar för att bilden ska kunna visas. Bilder kan laddas ner i olika format efter registrering på webbplatsen. Bilder kan laddas ner under en period av fem år efter tävlingens slut.
 12. Arrangören förbehåller sig rätten att publicera den deltagande fotografens förnamn, efternamn, hemort och hemland i alla tävlingsrelaterade sammanhang.
 13. Arrangören förbehåller sig rätten att redigera och beskära bilder som skickats till tävlingen för att modifiera dem för olika visningsplatser. Oavsett sammanhang kommer fotografens namn alltid att nämnas när en bild presenteras.
 14. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra om bilderna som skickats till tävlingen är lämpliga för publicering i tävlingens fotogalleri. Bilder som innehåller upphovsrättsskyddat/våldsamt/pornografiskt eller på annat sätt olämpligt innehåll kommer inte att publiceras.
 15. Tävlingsperioden är 23 mars 2023–23 juli 2023, och därefter kommer en internationell jury att utse vinnarna under juli–augusti 2023. Vinnarna presenteras vid Barentsrådets möte den 23–24 oktober 2023 i Joensuu, Norra Karelen, Finland. Tävlingsresultatet kommer att publiceras på webbplatsen www.discoverbarents.com. Alla vinnare kommer att meddelas personligen, förutsatt att korrekta kontaktuppgifter har tillhandahållits.
 16. Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ändra tävlingsreglerna.