Konkurranseregler og premier

Konkurranseregler og premier

Premiene er som følger:
1. premie: 1200 euro
2. premie: 850 euro
3. premie: 600 euro

Hovedvinneren vil bli kontaktet av arbeids- og næringsministeriet for informasjon om mottak av premien.

Generelle deltaker- og konkurranseregler og vilkår

 1. Alle deltakere må rette seg etter disse reglene. Ved å delta i konkurransen godtar deltakerne reglene.
 2. Premiene i konkurransen fremgår av disse reglene, og ingen andre premier eller belønninger gis. Premiebeløpene vil bli utbetalt til bankkontoene vinnerne har oppgitt, innen to (2) uker etter utdeling av premiene.
 3. Organisatoren er ikke ansvarlig for eventuell skatt på premien. Eventuell skatt på premien er vinnernes ansvar ettersom forskjellige land har ulik skattepraksis.
 4. Konkurransen er åpen for alle, uansett land, men bildet må være tatt i de nordiske områdene (Finland, Sverige, Norge) av Barentsregionen. Organisatorene av konkurransen og juryen kan ikke delta i konkurransen. Barn under 16 år må ha samtykke fra foresatt for å kunne delta i konkurransen. Den foresatte vil ta imot premien på vegne av barnet og ta seg av eventuelle skattemessige konsekvenser.
 5. Du deltar i konkurransen ved å sende inn et bilde i JPEG-format på konkurransenettstedet www.discoverbarents.com. Bildet må være minst 1600 piksler. Det er ingen øvre grense eller krav til form. Bildet må være tatt i de nordiske områdene (Finland, Sverige, Norge) av Barentsregionen. Bildet må være tatt i 2023. Ved deltakelse i konkurransen må deltakeren angi fotograferingsstedet og -tidspunktet for hvert bilde.
 6. Siden temaet for konkurransen i 2023 er sirkulærøkonomi i Barentsregionen, forventes det at hovedmotivet for bildene er knyttet til det. Fotografiene kan ikke inneholde identifiserbare personer uten deres samtykke. Deltakerne er derfor ansvarlig for å be om tillatelse fra eventuelle personer som vises på bildene, for å ta og legge ut bilder av dem i konkurransen. NB: For barn under 16 år må tillatelse innhentes fra foreldrene.
 7. En deltaker kan maksimalt sende inn to (2) bilder. Men bare ett av bildene som er sendt inn av samme deltaker, kan vinne en premie.
 8. Deltakerne må alltid bruke sitt eget navn i konkurransen. Deltakere som bruker et annet navn enn sitt eget, kan miste premien.
 9. Ved å delta i konkurransen erklærer deltakerne at bildet er deres eget, at de ikke krenker opphavsrett, varemerke, personvern eller moralske rettigheter, og at ingen andre parter har krav på bildet.
 10. Ved å delta i konkurransen gir deltakeren organisatoren rett til å reprodusere, vise frem, trykke og bruke konkurransebildene i hvilken som helst form i en periode på fem år etter avslutning av konkurransen. Bildene kan brukes til markedsføring og/eller brukes av Barentsregionen. Organisatoren kan også brukes bildene i andre medier (blant annet sosiale medier).
 11. Bilder som sendes inn i konkurransen, lagres i et felles fotogalleri der de er fritt tilgjengelige for alle de ovennevnte formålene etter avslutning av konkurransen. Fotografinformasjon og bildekilde er forutsetninger for å vise bildet. Bilder kan lastes ned i forskjellige formater ved å registrere seg på nettstedet. Bilder kan lastes ned i en periode på fem år etter avslutning av konkurransen.
 12. Organisatoren forbeholder seg retten til å publisere fornavn, etternavn, hjemsted og hjemland for fotografene som deltar, i alle konkurranserelaterte kontekster.
 13. Organisatoren forbeholder seg retten til å redigere og beskjære bilder som er sendt inn i konkurransen, for å modifisere dem i forskjellige sammenhenger. Organisatoren vil alltid nevne fotografens navn ved presentasjon av bildet i enhver sammenheng.
 14. Organisatoren av konkurransen forbeholder seg retten til ensidig å avgjøre om bildene som er sendt inn i konkurransen, er egnet for publisering i fotogalleriet for konkurransen. Bilder som inneholder opphavsrettslig beskyttet, voldelig, pornografisk eller på andre måter upassende innhold, vil ikke bli publisert.
 15. Konkurranseperioden er 23. mars–23. juli 2023. Etter konkurranseperioden vil en internasjonal jury velge ut vinnerne i løpet av juli–august 2023. Vinnerne vil bli annonsert på møtet i Barentsrådet 23.–24. oktober 2023 i Joensuu i Finland. Resultatene fra konkurransen vil bli publisert på nettstedet www.discoverbarents.com. Alle vinnerne vil bli varslet personlig, forutsatt at de har levert tilstrekkelige kontaktopplysninger.
 16. Organisatoren forbeholder seg retten til når som helst å endre reglene for konkurransen.