Discover Barents fototävling 2023

Bakgrund

Discover Barents-fototävlingen där alla som är intresserade av fotografering har möjlighet att delta! Tävlingen är inriktad på Barentsregionen. Första året initierades tävlingen av den finska regionen Kajanaland 2017, under deras ordförandeskap i Barents regionråd.

Tävlingens övergripande mål är att utveckla och stärka det gränsöverskridande samarbetet i Barentsregionen. Ett annat syfte är att ge stöd åt det gemensamma arbetet för Barentsregionen och att öka dess synlighet.

Temat för den första Discover Barents-fototävlingen 2017 var naturen, och tävlingen blev en stor succé. Den andra tävlingen genomfördes 2019, och temat var att vara ung i Barentsregionen. Den tredje tävlingen hölls 2020, och temat var livet i Barentsregionen under covid19-pandemin.

Discover Barents-fototävlingen 2023

De tidigare tävlingarna har genomförts av regionerna i Barentsområdet. Den här gången har det finska arbets- och näringsministeriet tagit på sig ansvaret för att föra traditionen vidare och anordna denna tävling som en del av projektet ”Plastens resa i Barentsregionen”. Projektet finansieras av det finska utrikesministeriet som en del av ett finansieringsprogram till stöd för Finlands ordförandeskap i Barentsrådet.

Med inspiration från fokusområdet för projektet blir temat för årets tävling ”Cirkulär ekonomi i Barentsregionen”. Betoning skulle kunna läggas på aktiviteter relaterade till den cirkulära ekonomin (människor och föremål i fokus), men även naturfotografering kan godkännas om det finns en koppling till tävlingens tema. Bara fotografens kreativitet sätter gränser för fotografiets motiv, men det måste på något sätt relatera till den cirkulära ekonomin.

Tävlingen är öppen för alla, från vilket land som helst. Reglerna för tävlingen och behörighetskriterierna presenteras i avsnittet ”Regler och priser” på denna webbplats. Tävlingsperioden startar 23 mars 2023 och slutar 23 juli 2023.

När tävlingsperioden är slut kommer en internationell jury med representanter från Finland, Sverige och Norge i Barentsområdet samt Internationella Barentssekretariatet (IBS) att utse vinnarna. Vinnarna presenteras vid Barentsrådets möte den 23–24 oktober 2023 i Joensuu, Norra Karelen, Finland.

Tävlingsresultatet kommer att publiceras på webbplatsen www.discoverbarents.com. Alla vinnare kommer att meddelas personligen, förutsatt att korrekta kontaktuppgifter har tillhandahållits. Alla vinnare kommer att kontaktas av arbets- och näringsministeriet för information om prisutdelningen.

För ytterligare information kontakta

Ossi Tornberg, Finlands arbets- och näringsministerium
+358 29 5047 390
ossi.tornberg@gov.fi