Discover Barents fotokonkurranse 2023

Bakgrunn

Fotokonkurransen Discover Barents er en konkurranse som alle som er interessert i fotografi, kan delta i! Konkurransen fokuserer på Barentsregionen. Initiativtaker til den første konkurransen var den finske regionen Kainuu i 2017, da regionen hadde formannskapet i Barentsrådet.

Det overordnede målet med konkurransen er å utvikle og styrke samarbeidet over landegrensene i Barentsregionen. Et annet formål er å fremme Barentsregionen i fellesskap og forbedre regionens synlighet.

Temaet for den første Barents-fotokonkurransen i 2017 var natur, og konkurransen var en stor suksess. Den andre konkurransen ble holdt i 2019, der temaet var ung i Barentsregionen. Den tredje konkurransen ble holdt i 2020, og temaet for den var livet under covid i Barentsregionen.

Fotokonkurransen Discover Barents 2023

De tidligere konkurransene ble arrangert av regioner i Barentsområdet. Denne gangen har det finske arbeids- og næringsministeriet påtatt seg ansvaret for å videreføre tradisjonen og organiserer konkurransen som en del av et prosjekt kalt “Plastens reise i Barentsregionen”. Prosjektet er finansiert av det finske utenriksministeriet som del av et finanseringsprogram som støtter Finlands formannskap i Barentsrådet.

Inspirert av prosjektets fokus vil temaet for årets konkurranse være Sirkulærøkonomi i Barentsregionen. Det kan legges vekt på aktiviteter knyttet til sirkulærøkonomi (mennesker og gjenstander i fokus), men også naturfotografier er akseptable hvis det er en kobling til konkurransens tema. Det er opp til fotografens kreativitet å avgjøre emnet for fotografiet, men det må på en eller annen måte være knyttet til sirkulærøkonomi.

Konkurransen er åpen for alle, uansett land. Konkurransereglene og kriteriene for å delta står i delen Regler og premier på dette nettstedet. Konkurranseperioden åpner 23. mars 2023 og avsluttes 23. juli 2023.

Når perioden er avsluttet, vil en internasjonal jury som representerer Finland, Sverige og Norge i Barentsområdet og Barentssekreteriatet, velge ut vinnerne. Vinnerne vil bli annonsert på møtet i Barentsrådet 23.–24. oktober 2023 i Joensuu i Finland.

Resultatene fra konkurransen vil bli publisert på nettstedet www.discoverbarents.com. Alle vinnerne vil bli varslet personlig, forutsatt at de har levert tilstrekkelige kontaktopplysninger. Alle vinnerne vil bli kontaktet av arbeids- og næringsministeriet for informasjon om mottak av premien.

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Ossi Tornberg, Finlands arbeids- og næringsministerium
+358 29 5047 390
ossi.tornberg@gov.fi